top of page

Stipendium

Felix Stenfors Kamratskapsförening rf delar ut stipendium till Granhultsskolan

 

Föreningen har upprättat ett årligt skolstipendium för att värna om de värderingar Felix Stenfors stod för och för att hedra hans minne. Stipendiet delades första gången ut våren 2021 till en elev i årskurs 6 i Granhultsskolan, därefter har stipendiet delas ut strax innan jul i samband med Granhultsskolans julfest. Detta passar väl in med att Felix älskade julen, och med hans födelsedag 2 januari. Stipendiatens namn, och i mån av möjlighet även en bild på då stipendiaten tar emot stipendiet, publiceras på föreningens webbplats och Facebook-sida.

 

Mottagaren av stipendiet är en elev som i likhet med Felix under sin skoltid varit en god medmänniska, uppvisat mod, humor, empati och gott kamratskap. Eleven skall ha bidragit på ett positivt sätt till stämningen i klassen och har varit mån om andras väl. Eleven är positiv, snäll och generös.

22.12.2023
Robin Segersven har mottigt föreningens fjärde stipendium

Robin Segersven klass 6 A i Granhultsskolan har tilldelats Felix Stenfors Kamratskapsförening rf:s fjärde stipendium på Granhultsskolan julfest 22.12.2023. Vi gratulerar Robin hjärtligt till stipendiet och önskar honom och alla andra skolbarn en God Jul och ett skönt jullov! 

22.12.2022 
Asterix Lesch
 har mottagit föreningens tredje stipendium

Asterix Lesch i klass 6 C i Granhultsskolan har tilldelats Felix Stenfors Kamratskapsförening rf:s tredje stipendium på Granhultsskolan julfest 22.12.2022. Vi gratulerar Asterix hjärtligt till stipendiet och önskar honom och alla andra skolbarn en God Jul och ett skönt jullov! 

22.12.2021 
Melanie Bergman har mottagit föreningens andra stipendium

Melanie Bergman i klass 6 C i Granhultsskolan har tilldelats Felix Stenfors Kamratskapsförening rf:s stipendium på Granhultsskolan julfest 22.12.2021. Vi gratulerar Melanie till stipendiet och önskar henne och alla andra skolbarn en God Jul och ett skönt jullov!

4.6.2021
Anna Kettunen har mottagit det första stipendiet av föreningen

Anna Kettunen i klass 6 C i Granhultsskolan har tilldelats Felix Stenfors Kamratskapsförening rf:s stipendium 4.6.2021. Vi gratulerar Anna till stipendiet och önskar henne och alla andra skolbarn ett riktigt skönt sommarlov!

B63A0D60-207B-4C44-8928-A229847A7BEC_edi

Granhultskolans rektor delar ut det första stipendiet och talar vackert om Felix. 

bottom of page