top of page

Bidra till vår förening

För att kunna upprätthålla vår verksamhet samt understöda vårt primära syfte uppskattar vi bidrag genom en donation eller genom köp av föreningens produkter. En donation kan göras med betalkort, PayPal eller genom bankgiro. Samtliga intäkter går oavkortat till föreningen. 

Penninginsamlingslov: RA/2021/1325

Föreningens produkter
Ostbiricka1.jpg
Donation med kreditkort eller PayPal
Donation med bankgiro

Bank: Aktia
Mottagare: Felix Stenfors Kamratskapsförening rf
Kontonummer: FI7440550017199262

bottom of page