top of page

Om föreningen

Felix Stenfors Kamratskapsförening rf till minnet av Felix Stenfors är grundad i januari 2021. 

Kamratskapsföreningens syfte är att upprätthålla minnet av Felix Stenfors samt att understöda medicinsk forskning, att stödja anhöriga till barn som genomgår stamcells- eller annan transplantation och att upprätthålla de värderingar och intressen han värnade om.

 

Föreningen är även till för att samla Felix Stenfors vänner och familjemedlemmar till olika evenemang och sammankomster. Den ämnar även upprätthålla ett stipendium i hans skola Granhultsskolan för att värna om hans minne och de värderingar han stod för.

"In the night of death, hope sees a star, and listening love can hear the rustle of a wing"

 

Robert Green Ingersoll

IMG_6594.jpg

Casper (vänster) och Felix Stenfors i Noux nationalpark 2018.

bottom of page