top of page
Felix förening logo WEB v3 centrerad.pn
Vårt syfte är att upprätthålla minnet av Felix Stenfors, de värderingar och intressen han värnade om, understöda medicinsk forskning samt stödja anhöriga till barn som genomgår stamcells- eller annan transplantation.
bottom of page